Säästukaardistus

Spetsialist kontrollib majaautomaatika, soojusvahetite, termostaatide ja radiaatorisüsteemi seisukorda ning muid majatehnika küttega seotud osi. Selgitatakse välja kinnistu kriitilised komponendid, mida peaks parandama ning mis ilmselgelt raiskavad kütteenergiat. Küttesüsteem võib olla äärmiselt ebafunktsionaalne, kui reguleerimiskõver on tarbetult kõrge, pump pumpab vett liiga suure survega või pöörleb liiga aeglaselt.

Spetsialist koostab aruande, mis edastatakse kliendile (nt hooneühistu juhatusele), kus antakse ülevaade küttesüsteemi hetkeolukorrast, võimalikest väljavahetamisele minevatest objektidest, vahetamisest tulenevad kulud ning muudatuste tulemusena saavutatav kokkuhoid.

Kogemus loeb

Suuremas osas korteriühistutest leidub tuhandete eurode väärtuses säästmisvõimalusi. Lisaks on ühistutel KredExi uute nõuete kohaselt kohustus sõlmida tehnosüsteemide regulaarse hooldusjuhise täitmise tagamiseks hoolduslepingud, vähemalt viieks aastaks, pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise kuupäeva, millega kaasneb ka saavutatud energiamärgise raporteerimine KredExile. Meie lahendused sobivad igati nimetatud toetuste alla ja pakume ka nõustamist KredExi toetuste ja nende saamise alal.

  1. Ekspluatatsioonimeister vaatab tähelepanelikult üle majatehnika küttekomponendid.
  2. Spetsialist annab hinnangu kinnisvara tegelikule energiatõhususele.
  3. Kaardistamise tulemused esitatakse hooneühistu juhatusele.

Riskivaba viis alustada energia säästmist juba lähiajal!