Energiahaldur

Energiahaldur on majatehnikale suunatud kaugjuhtimise internetiteenus, mis on mõeldud automaatikaseadmete kaugjuhtimiseks nii arvuti kui ka mobiiltelefoni abil.

Energiahaldus teenus ei ole lihtsalt seade, vaid terviklik teenus:

  • Teeme kinnistu säästukaardistuse
  • Informeerime kinnistu elanikke
  • Paigaldame hooneautomaatika
  • Teeme küttesüsteemi seadistustööd
  • Täpsustame kaugkütte põhitasu
  • Jälgime ja anname aru saavutatud kokkuhoiust
  • Pakume rahulolu- ja säästugarantiid

Säästukaardistus

Automaatika Center OÜ volitatud energiahaldusspetsialist kaardistab tehnilise hetkeolukorra soojussõlme ülevaatusega ja koostab selle kohta ülevaatusakti, milles tõstab esile täiustamist vajavad kohad ja teeb parandusettepanekud. Lisaks viiakse raamatupidamisse kantud energiakulu andmed energiahalduri programmi, mis väljastab hetkel kehtiva energiamärgise.

Energiahalduri teenus

On loodud internetipõhise hooneautomaatika järelevalvesüsteem, mille abil on hoones valitsevat olukorda võimalik jälgida ajast ja kohast sõltumatult, vajalik informatsioon salvestatakse, analüüsitakse ja edastatakse aruannete kujul elanikele, ametkondadele jne. Selleks paigaldatakse soojussõlme automaatika, mis võtab arvesse päikesest, inimestest, kodumasinatest ja muudest soojusallikatest lähtuvat soojust. Järelevalvetehnika säästab töökulusid, sest hoone olukorrale on võimalik reageerida ja muudatusi teha kohapeal käimata, tänu millele võib üks inimene (nt kinnisvarahaldaja) jälgida suuremat hulka hooneid. Kaugjärelevalve aitab säästa kasutuskulusid, sest rikete puhul jõuab vastav teave kiiresti kasutajateni. Sellega saab olukorda parandada ning ülemääraseid kasutuskulusid ei teki.

Järelevalvesüsteem võimaldab hoone süsteemide energiatõhusamat kasutamist ja reguleerimist, tänu millele saab energiat kokku hoida. Küttekulud on hooneühistu suurim kulukoht. Need moodustavad ligikaudu 25% kogukuludest. Meie lahendusega säästame küttekulude arvelt keskmiselt 17%. Hooneühistule tähendab see mitmete tuhandete eurode suurust kokkuhoidu. Investeering tasub end ära kiiresti, üldjuhul vähem kui kahe aastaga.