Süsteem Ouflex

Ouflex on DIN-siinile kinnitatav, vabalt programmeeritav järelevalve-, juhtimis- ja reguleerimisseade. Ouflexil on 34 I/O-punkti ning mitmekülgsed andmeside- ja siiniliidesed. Lisaks on seadmel 24 VAC ja 15 VAC pingeväljundid. Seadme näidikumoodul on äravõetav ja teisaldatav. I/O-punktide arvu on võimalik laiendada väliste I/O-moodulitega siiniliideste vahendusel.

Ouflexi seadme I/O-punkte saab paindlikult laiendada spetsiaalse laiendusüksusega Flex. Ouman on välja arendanud kolm erinevat laiendusüksust (Flex UI16, Flex Combi 21 ja Flex Combi 32). Lisaks on Ouflexi süsteemile saadaval liidesekaart Flex EXU modemi ja kohaliku I/O-laienduse jaoks.

Ouman Ouflex on vabalt programmeeritav automaatikasüsteem, mis võimaldab kinnistu hooneautomaatika efektiivset jälgimist ja haldamist.

Tööriist Ouflex Tool

Ouflexi seadme programmeerimine toimub lihtsalt kasutatava programmeerimistööriistaga Ouflex Tool.

Ouflex Tool on uuel mõtteviisil põhinev programmeerimistööriist vabalt programmeeritavale süsteemile Ouflex. Ouflex Tooli paindlikkus ja kasutajasõbralikkus tagavad kiire kasutusoskuse omandamise. Tänu sellele saab täielikult ära kasutada Ouflexi seadme tervet ressurssi.

Ouflex Tool sisaldab kõikehõlmavat, juba valmiskujul protsessiraamatukogu, mille abil programmeerimisel tekkivate vigade arv väheneb. Võrreldes traditsiooniliste tööriistadega on uue seadme loomine kiirem ja lihtsam.

Ounet

Ouneti abil on võimalik kinnistul olevat automaatikat lihtsalt jälgida ja juhtida ise kohal käimata – reaalajas ja hõlpsalt! Ouneti saab ühendada nii Oumani olemasolevate kui ka uute seadmetega. Teenuse kasutamine eeldab, et kinnistul on Oumani automaatikaseadmed. Lisaks on vaja Oumani kaugsidet (Ouman 3G, Ouman Access, SMS).

Ounet sisaldab kõiki vajalikke tööriistu hooneautomaatika põhikasutuseks. Saate juhtida taimerit või muuta selle seadeid selgete protsessikirjelduste abil. Veaotsingu puhul võid kasutada põhjalikke logisid, dokumentatsiooni ja kasutajateateid. Ounet mugandub vastavalt kasutajale: valitavad on vaid need funktsioonid, mida vajad.

Internetiteenus majatehnika tsentraliseeritud kaugjuhtimiseks. Ouneti kasulikud omadused avalduvad arvukate kinnistute ja paljude eri kasutajate ühenduse korral. Aasta lüikes tähendab see ressursside ja kulude suurt kokkuhoidu.